Våra insatser

Några av de sätt vi
gör skillnad

Stiftelsens verksamhet bedrivs sedan 2020 och omfattar ett antal samarbeten med föreningar i områdena Rosengård och Nydala-Hermodsdal-Lindängen. 

Vår verksamhet bedrivs under hela året, både under terminerna och under sommarlovet. Läs mer nedan om våra samarbeten. Vårt mål är att skapa långsiktiga samarbeten med lokalt förankrade föreningar som har potential att stärka och utveckla områdena där de är verksamma.

Sommar 2024

Sommaren 2024 har vi ett fartfyllt schema med en mängd olika aktiviteter för barn under hela sommarlovet. Här kan du se en överblick av alla aktiviteter på Rosengård och Nydala/Hermodsdal/Lindängen.

Mer info om de olika aktiviteterna finns i föreningarnas egna kanaler.

Basket med Malbas

Basket med Malbas är en del i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen. I anslutning till skoldagens slut kan elever på skolan delta i basket i skolans lokaler.

www.malbas.com

Cirkus, akrobatik och skaparverkstad med Drömmarnas Hus

Elever på Rosengårdsskolan ges möjlighet att delta i aktiviteter som arrangeras efter skoldagen av Drömmarnas Hus. Både cirkusskolan och skaparverkstaden hålls i skolans egna lokaler.

Samarbetet med Drömmarnas Hus är en del i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen.

www.drommarnashus.se

Frukost och lärande med Drivkraft

Varje morgon före skoldagens början serverar Drivkraft frukost i Rosengårdsskolans och Örtagårdsskolans lokaler och erbjuder i anslutning till detta eleverna hjälp med skolarbetet.

Samarbetet med Drivkraft är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

www.drivkraftideell.se

Bokcirklar & läsambassadörer med Tillsammans i Förening

Tillsammans i Förening arbetar med läsfrämjande verksamhet i både Rosengård och Lindängen. Under terminerna har Tillsammans i Förening bokcirklar på Rosengårdsskolan, Örtagårdsskolan, Hermodsdalsskolan, Lindängeskolan och Munkhätteskolan som kombineras med uppsökande verksamhet utomhus i bostadsområdena.

tifmalmo.se

Möten och lärande med Helamalmö

Stiftelsen stöttar Helamalmös verksamhet i och i anslutning till föreningens lokal Mötesplats Helamalmö i Nydala. Stödet från stiftelsen går till Helamalmös uppsökande verksamhet utomhus i närområdet, till den frukost som serveras till alla nydalabor varje vardag samt till den studiestödjande verksamhet som man driver i sina lokaler.

helamalmo.com

Barnens egen tidning med Minibladet

På Lindängeskolan, Nydalaskolan och Tegelhuset Rosengård har elever bildat egna redaktioner som träffas efter skoltid en eftermiddag i veckan. Tillsammans med professionella journalister skapar redaktionerna ett eget nyhetsblad – Rosenbladet, Lindängenbladet och Nydalabladet som delas ut i respektive område. Målet är att ge barnen verktyg att beskriva sitt område ur deras perspektiv och samtidigt utvecklas inom viktiga områden som texthantering, källkritik och skillnad mellan åsikter och fakta.

Minibladet på Nydala

Minibladet på Rosengård

Spontanfotboll med BK Olympic

Fotbollsklubben BK Olympic arbetar uppsökande och erbjuder spontanfotboll ute i bostadsområdena i Lindängen och Hermodsdal. Målgruppen är flickor och pojkar i åldern 6-12 år.

bkolympic.se

Sommarsimskola med Malmö Kappsimningsklubb

Under sommarloven erbjuds simskola på Lindängebadet i samarbete med Malmö Kappsimningsklubb. Matchningen av barn till tillgängliga simskoleveckor sker i samarbete med Allaktivitetshusen i Lindängen och Hermodsdal samt med Hälsofrämjare Lindängen.

malmosim.nu

Hälsofrämjare för bättre kost och tandhälsa

Stiftelsen delfinansierar hälsofrämjande verksamhet i Lindängen med fokus på yngre barn och deras familjer. Via träffar och aktiviteter förmedlar hälsofrämjaren Hoda Abbas information om bra kost och bra munhygienvanor. Läs mer om Hodas arbete här.