Våra insatser

Några av de sätt vi
gör skillnad

Våra första insatser startade upp sommaren 2020. Under hösten 2020 har ytterligare ett antal samarbeten inletts i områdena Rosengård och Nydala-Hermodsdal-Lindängen. 

Läs mer nedan om våra insatser. 

Konstsommar med Muralcentralen

Sommarlovet 2020 arrangerade Muralcentralen konstverkstad för barn i Rosengård och Lindängen under fyra veckor. Läs mer här.

Streetbasket med Malbas

Varje vardag under sex veckor i sommaren 2020 kunde barn och unga spela streetbasket i Rosengård centrum. Läs mer här.

Simskola med Malmö kappsimningsklubb

Under sommarlovet 2020 erbjöd stiftelsen 60 barn simskola på Lindängenbadet. Matchningen av barn till tillgängliga simskoleveckor skedde i samarbete med Allaktivitetshuset i Lindängen. Läs mer här.

Läsambassadörer med Tillsammans i förening

Ett läsfrämjande samarbete mellan Tillsammans i Förening och stadsdelsbiblioteken under sommarlovet 2020. Sextio sommarpraktikanter från Malmö stads Ung i sommar arbetade uppsökande med läsaktiviteter gentemot barn i framför allt Rosengård men även Lindängen och övriga stadsdelar. Läs mer här.

Barnens egen tidning med Minibladet

På Rosengårdsskolan och Nydalaskolan har elever bildat egna redaktioner som träffas efter skoltid en eftermiddag i veckan. Tillsammans med professionella journalister skapar redaktionerna ett eget nyhetsblad – Rosenbladet och Nydalabladet. Målet är att ge barnen verktyg att beskriva sitt område ur deras perspektiv och samtidigt utvecklas inom viktiga områden som texthantering, källkritik och skillnad mellan åsikter och fakta.

På Rosengårdsskolan är samarbetet med Minibladet en av pusselbitarna i stiftelsens satsning på att erbjuda elever på skolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

Basket med Malbas

I anslutning till skoldagens slut kan elever på Rosengårdsskolan delta i basket i skolans lokaler.

Samarbetet med Malbas är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

Cirkusskola och skaparverkstad med Drömmarnas Hus

Elever på Rosengårdsskolan ges möjlighet att delta i aktiviteter som arrangeras efter skoldagen av Drömmarnas Hus. Både cirkusskolan och skaparverkstaden hålls i skolans egna lokaler.

Samarbetet med Drömmarnas Hus är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

Frukost och läxhjälp med Drivkraft

Varje morgon före skoldagens början serverar Drivkraft frukost i Rosengårdsskolans lokaler och erbjuder i anslutning till detta hjälp med skolarbetet. En eftermiddag i veckan erbjuds också läxhjälp efter skoltid.

Samarbetet med Drivkraft är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

Bokcirkel med Tillsammans i Förening

Tillsammans i Förening arbetar med läsfrämjande verksamhet i både Rosengård och Lindängen. Bokcirklar på Rosengårdsskolan och Lindängenbiblioteket kombineras uppsökande verksamhet utomhus i bostadsområdena.

Möten och lärande med Helamalmö

Stiftelsen stöttar Helamalmös verksamhet i och i anslutning till föreningens lokal Mötesplats Helamalmö i Nydala. Stödet från stiftelsen går till Helamalmös uppsökande verksamhet utomhus i närområdet, till den frukost som serveras till alla nydalabor varje vardag samt till den studiestödjande verksamhet som man driver i sina lokaler.