Våra insatser

Några av de sätt vi
gör skillnad

Stiftelsens verksamhet bedrivs sedan 2020 och omfattar ett antal samarbeten med föreningar i områdena Rosengård och Nydala-Hermodsdal-Lindängen. 

Vår verksamhet bedrivs under hela året, både under terminerna och under sommarlovet. Läs mer nedan om några av våra samarbeten. 

Konstsommar med Muralcentralen

Sommarlovet 2020 arrangerade Muralcentralen konstverkstad för barn i Rosengård och Lindängen under fyra veckor. Samarbetet fortsätter 2021 med två veckors konstverkstad i Drömmarnas Hus lokaler på Rosengård respektive i Motetten Folkets Hus i Lindängen. Läs mer här.

Sommarsimskola med Malmö kappsimningsklubb

Under sommarlovet 2020 erbjöd stiftelsen 70 barn simskola på Lindängenbadet. Matchningen av barn till tillgängliga simskoleveckor skedde i samarbete med Allaktivitetshuset i Lindängen. Läs mer här.

Sommarlovet 2021 fortsätter detta samarbete med en utökning till totalt 88 barn.

Barnens egen tidning med Minibladet

På Rosengårdsskolan och Nydalaskolan har elever bildat egna redaktioner som träffas efter skoltid en eftermiddag i veckan. Tillsammans med professionella journalister skapar redaktionerna ett eget nyhetsblad – Rosenbladet och Nydalabladet. Målet är att ge barnen verktyg att beskriva sitt område ur deras perspektiv och samtidigt utvecklas inom viktiga områden som texthantering, källkritik och skillnad mellan åsikter och fakta.

På Rosengårdsskolan är samarbetet med Minibladet en av pusselbitarna i stiftelsens satsning på att erbjuda elever på skolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

Basket med Malbas

Basket med Malbas är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar. I anslutning till skoldagens slut kan elever på skolan delta i basket i skolans lokaler.

Under 2021 inleder stiftelsen motsvarande samarbete på både Lindängenskolan och Örtagårdsskolan där Malbas kommer att erbjuda basket på skolan en eftermiddag i veckan.

Under våren 2021 har Malbas även startat upp spontanbasket två eftermiddagar i veckan utomhus i Hermodsdal.

Under sommaren 2021 kommer Malbas att ha utomhusbasket för barn i Rosengård och Hermodsdal varje vardag under totalt tio veckor.

Cirkusskola, skaparverkstad och kulturkollo med Drömmarnas Hus

Elever på Rosengårdsskolan ges möjlighet att delta i aktiviteter som arrangeras efter skoldagen av Drömmarnas Hus. Både cirkusskolan och skaparverkstaden hålls i skolans egna lokaler.

Samarbetet med Drömmarnas Hus är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

Under sommaren 2021 fortsätter samarbetet med stöd till kultursommarkollo under fyra veckor.

Frukost och lärande med Drivkraft

Varje morgon före skoldagens början serverar Drivkraft frukost i Rosengårdsskolans lokaler och erbjuder i anslutning till detta eleverna hjälp med skolarbetet.

Samarbetet med Drivkraft är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar. Under våren 2021 utökas frukostkonceptet även till Örtagårdsskolan.

Bokcirklar med Tillsammans i Förening

Tillsammans i Förening arbetar med läsfrämjande verksamhet i både Rosengård och Lindängen. Bokcirklar på Rosengårdsskolan och Lindängenskolan kombineras uppsökande verksamhet utomhus i bostadsområdena. Under sommarlovet 2021 kommer Tillsammans i Förenings Läsambassadörer att finnas ute i Rosengård och Lindängen varje vardag.

Möten och lärande med Helamalmö

Stiftelsen stöttar Helamalmös verksamhet i och i anslutning till föreningens lokal Mötesplats Helamalmö i Nydala. Stödet från stiftelsen går till Helamalmös uppsökande verksamhet utomhus i närområdet, till den frukost som serveras till alla nydalabor varje vardag samt till den studiestödjande verksamhet som man driver i sina lokaler.

Spontanfotboll med BK Olympic

Fotbollsklubben BK Olympic har sedan våren 2021 arbetat uppsökande och två eftermiddagar i veckan erbjudit spontanfotboll ute i bostadsområdena i Lindängen och Hermodsdal. Målgruppen är flickor och pojkar i åldern 6-12 år.

Stöd till FC Champions F13-lag

Stiftelsen har ett samarbete med FC Champions där vi stöttar föreningen med träningsutrustning och nya matchkläder för föreningens framgångsrika F13-lag.