Våra insatser

Några av de sätt vi
gör skillnad

Stiftelsens verksamhet bedrivs sedan 2020 och omfattar ett antal samarbeten med föreningar i områdena Rosengård och Nydala-Hermodsdal-Lindängen. 

Vår verksamhet bedrivs under hela året, både under terminerna och under sommarlovet. Läs mer nedan om våra samarbeten. Vårt mål är att skapa långsiktiga samarbeten med lokalt förankrade föreningar som har potential att stärka och utveckla områdena där de är verksamma.

Sommar 2022

Sommaren 2022 hade vi ett fullspäckat schema med en mängd olika aktiviteter för barn under hela sommarlovet. Här kan du se en överblick av alla aktiviteter på Rosengård och Nydala/Hermodsdal/Lindängen.

Basket med Malbas

Basket med Malbas är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar. I anslutning till skoldagens slut kan elever på skolan delta i basket i skolans lokaler.

Under höstterminen 2021 inleder stiftelsen motsvarande samarbete på Örtagårdsskolan där Malbas kommer att erbjuda basket på skolan en eftermiddag i veckan.

Under våren 2021 hade Malbas även spontanbasket två eftermiddagar i veckan utomhus i Hermodsdal. Utomhusbasketen fortsatte under sommaren 2021 då både i Hermodsdal och i Rosengård.

www.malbas.com

Cirkusskola, skaparverkstad och kulturkollo med Drömmarnas Hus

Elever på Rosengårdsskolan ges möjlighet att delta i aktiviteter som arrangeras efter skoldagen av Drömmarnas Hus. Både cirkusskolan och skaparverkstaden hålls i skolans egna lokaler.

Samarbetet med Drömmarnas Hus är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

Under sommaren 2021 fortsatte samarbetet med stöd till kultursommarkollo under fyra veckor.

www.drommarnashus.se

Frukost och lärande med Drivkraft

Varje morgon före skoldagens början serverar Drivkraft frukost i Rosengårdsskolans lokaler och erbjuder i anslutning till detta eleverna hjälp med skolarbetet.

Samarbetet med Drivkraft är en av pusselbitarna i stiftelsens satsning för att erbjuda elever på Rosengårdsskolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar. Under våren 2021 utökades frukostkonceptet även till Örtagårdsskolan.

www.drivkraftmalmo.se

Bokcirklar med Tillsammans i Förening

Tillsammans i Förening arbetar med läsfrämjande verksamhet i både Rosengård och Lindängen. Bokcirklar på Rosengårdsskolan, Lindängenskolan och Munkhätteskolan kombineras uppsökande verksamhet utomhus i bostadsområdena. Under sommarlovet 2022 fanns Tillsammans i Förenings Läsambassadörer ute i Rosengård och Lindängen varje vardag.

tifmalmo.se

Möten och lärande med Helamalmö

Stiftelsen stöttar Helamalmös verksamhet i och i anslutning till föreningens lokal Mötesplats Helamalmö i Nydala. Stödet från stiftelsen går till Helamalmös uppsökande verksamhet utomhus i närområdet, till den frukost som serveras till alla nydalabor varje vardag samt till den studiestödjande verksamhet som man driver i sina lokaler.

helamalmo.com

Barnens egen tidning med Minibladet

På Rosengårdsskolan och Nydalaskolan har elever bildat egna redaktioner som träffas efter skoltid en eftermiddag i veckan. Tillsammans med professionella journalister skapar redaktionerna ett eget nyhetsblad – Rosenbladet och Nydalabladet. Målet är att ge barnen verktyg att beskriva sitt område ur deras perspektiv och samtidigt utvecklas inom viktiga områden som texthantering, källkritik och skillnad mellan åsikter och fakta.

På Rosengårdsskolan är samarbetet med Minibladet en av pusselbitarna i stiftelsens satsning på att erbjuda elever på skolan meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen alla veckans dagar.

Minibladet på Nydala

Minibladet på Rosengård

Konstsommar med Muralcentralen

Sommarlovet 2020 arrangerade Muralcentralen konstverkstad för barn i Rosengård och Lindängen under fyra veckor. Samarbetet fortsatte 2021 med totalt fyra veckors konstverkstad i Drömmarnas Hus lokaler på Rosengård respektive i Motetten Folkets Hus i Lindängen. Läs mer här.

Spontanfotboll med BK Olympic

Fotbollsklubben BK Olympic har sedan våren 2021 arbetat uppsökande och två eftermiddagar i veckan erbjudit spontanfotboll ute i bostadsområdena i Lindängen och Hermodsdal. Målgruppen är flickor och pojkar i åldern 6-12 år.

bkolympic.se

Sommarsimskola med Malmö kappsimningsklubb

Under sommarlovet 2020 erbjöd stiftelsen 70 barn simskola på Lindängenbadet. Matchningen av barn till tillgängliga simskoleveckor skedde i samarbete med Allaktivitetshuset i Lindängen.

Sommarlovet 2021 fortsatte detta samarbete med en utökning till totalt 88 barn.

malmosim.nu

Hälsofrämjare för bättre kost och tandhälsa

Stiftelsen delfinansierar hälsofrämjande verksamhet i Lindängen med fokus på yngre barn och deras familjer. Via träffar och aktiviteter förmedlar hälsofrämjaren Hoda Abbas information om bra kost och bra munhygienvanor. Läs mer om Hodas arbete här.