Ett unikt samarbete
för framtidens Malmö

Stiftelsen Momentum Malmö är den första i sitt slag. Aldrig tidigare har ett kommunalt bostadsbolag och ett privat fastighetsbolag skapat en allmännyttig stiftelse tillsammans. 

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen Momentum Malmö är en allmännyttig stiftelse.
Stadgarna anger att stiftelsens ändamål är att i Malmö kommun
främja följande allmännyttiga ändamål:

  • Integration och social sammanhållning
  • Omsorg om barn och ungdom
  • Trygghet för boende
  • Annan med ovanstående likvärdig verksamhet

Hur vi delar ut stöd

Stiftelsen söker långsiktiga samarbeten med i Malmö verksamma organisationer. Geografiskt fokus är i första hand områdena Rosengård och Nydala-Hermodsdal-Lindängen. Vi har inget traditionellt ansökningsförfarande utan arbetar i första hand uppsökande. Primär målgrupp för de insatser vi stöttar är barn upp till 12 år. Vi ger endast stöd till organisationer som är partipolitiskt och religiöst obundna.

Våra instiftare

Stiftelsen har bildats av MKB Fastighets AB och Fastighets AB Trianon samt några av dess största ägare Briban Invest AB, Olof Andersson Förvaltnings AB, Cedelma AB samt AB Grenspecialisten.

Totalt har instiftarna satsat 42 miljoner kronor i stiftelsen. Hälften från MKB Fastighets AB och den andra hälften från Fastighets AB Trianon och dess ovan angivna ägare.

Styrelse

Styrelse

Charlotte

Ahlgren Moritz

Ordförande

Maria

Gren

AB Grenspecialisten

Anna

Heide

Fastighets AB Trianon

Stina

Barchan

Briban Invest AB

Ulf

Nilsson

MKB Fastighets AB

Emma

Cedermarker Belec

MKB Fastighets AB

Jan-Inge

Ahlfridh

Ledamot