Vi vill ge Malmös barn och unga förutsättningar att växa upp på lika villkor

Vi bryr oss. Det
är så enkelt.

Stiftelsen Momentum Malmö är en allmännyttig stiftelse som har bildats av kommunala bostadsbolaget MKB och fastighetsbolaget Trianon och några av dess huvudägare. Stiftelsen är ett unikt samarbete för framtidens Malmö där vi vill stötta barn och ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter.

Stiftelsens mål är att bidra långsiktigt till ett socialt hållbart och tryggare Malmö.

Tillsammans kan vi göra mer. Så enkelt är det. Med Stiftelsen Momentum Malmö har vi skapat en plattform för konkret samhällsengagemang för företag och organisationer som vill vara med och göra skillnad.

Vi sätter barnen
först.